Erasmus

Erasmus

Jako wymianę studencką rozumie się wysyłanie studentów z macierzystej uczelni do uczelni zagranicznej oraz przyjmowanie studentów z określonej uczelni zagranicznej. Bardzo popularny jest chociażby program unijny Erasmus, który ma na celu poprawianie jakości kształcenia we wszystkich państwach, które zostały nim objęte, a co ważne rozwijania współpracy między uczelniami z różnych krajów.

Do udziału w programie uczelnię uprawnia specjalna karta. Student, który zakwalifikuje się do wyjazdu za granicę, może spędzić tam rok bądź część roku akademickiego, ucząc się na konkretnej uczelni obcej.

Możliwe są również wyjazdy na praktyki do konkretnego przedsiębiorstwa lub instytucji. W obu przypadkach uczelnia macierzysta musi mieć Kartę Uczelni Erasmusa (przy wyjeździe na inną uczelnię, również tamta placówka powinna posiadać dokument), jednak w wypadku praktyk wymogiem jest rozszerzony status karty.

W ramach programu Erasmus na zagraniczne uczelnie mogą wyjeżdżać także wykładowcy, mający tam prowadzić ustalone zajęcia dydaktyczne oraz pracownicy administracyjni, by odbyć potrzebne szkolenia.

www.pielegnujemyskore.pl