Erasmus

Erasmus

Jako wymianę studencką rozumie się wysyłanie studentów z macierzystej uczelni do uczelni zagranicznej oraz przyjmowanie studentów z określonej uczelni zagranicznej. Bardzo popularny jest chociażby

Dalej