Procesory

Procesory

Procesor jest bardzo ważnym wyposażeniem hardware’u. Stanowi swoiste serce komputera, które wykonuje podstawowe obliczenia umożliwiające jego działanie. Globalnym skrótem określającym

Dalej