Ekologia a folie

Ekologia a folie

Mamy czasy, w których postulaty związane z ekologią są wyjątkowo żywe. Sporo słyszy się na temat ekologicznego stylu życia, choć nie wszyscy potrafią wyjaśnić, na czym w gruncie rzeczy on polega. Generalnie chodzi o to, by zachowywać się odpowiedzialnie wobec otaczającej nas przyrody i nie podejmować działań, jakie mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić środowisku. Nie zawsze takie postawy są łatwo osiągalne. Wiele zależy od otoczenia społecznego i gospodarczego w jakim funkcjonują konsumenci. Jednakże część z nich nie ma wątpliwości, że taki tryb życia jest dla nich właściwy i co najważniejsze w pełni osiągalny. A może tak folia ekologiczna? Folie w kontekście ekologii bywają problematycznym tematem.

Pewne środowiska toczą z nimi zajadłą walkę, mającą na celu ograniczenie ich obecności w naszej codzienności. Głównym celem zwolenników ekologii stały się foliowe torebki na zakupy, które w pewnym momencie generowały naprawdę bardzo dużą ilość odpadków plastikowych. Z czasem pojawiły się nowe tendencje. Przede wszystkim sami konsumenci zaczęli na dużą skalę korzystać z toreb ekologicznych wielokrotnego użytku, jakie są wytwarzane na bazie lnu czy bawełny. Są więc w pełni biodegradowalne i można śmiało powiedzieć, że w ostatnich latach stały się modne. Co ciekawe, na rynku zaczęły pojawiać się foliówki wytwarzane z surowców, które również ulegają biodegradacji i nie są w żaden sposób szkodliwe dla środowiska. Faktem jest, iż są one droższe i wytwarzane na znacznie mniejszą skalę, więc automatycznie słabiej osiągalne.

Taki „eko-plastik” powstaje między innymi w wyniku odpowiedniej obróbki trzciny cukrowej. Efektem bywa nawet produkcja bardziej zaawansowanych przedmiotów łudząco przypominających plastikowe, ale de facto będących w pełni naturalnym i przyjaznym planecie wytworem. Na pewno otwiera to ciekawe perspektywy. Nie zakazywać, ale przede wszystkim edukować Widać, że temat folii w kontekście troski o przyrodę jest dość złożony. Na pewno nie da się wyeliminować ich z naszego życia i być może nawet nie należy tego robić. Wszak celem ludzi odpowiedzialnych za decyzje wpływające na codzienność społeczeństw nie powinno być utrudnianie im życia, nawet w imię wzniosłych idei. Warto jednak promować odpowiedzialne zachowania związane z gospodarowaniem odpadami.

Dzięki temu zużyte folie trafią do odpowiednich pojemników i będzie można poddać je recyklingowi wraz z innymi tworzywami sztucznymi.