Najlepsza polska uczelnia medyczna

Najlepsza polska uczelnia medyczna

Jaka jest najlepsza uczelnia medyczna w naszym kraju? Która szkoła wyższa kształci najlepiej przyszłych lekarzy, kwiat polskiej medycyny? W roku akademickim 2014/2015 mianem tym została okrzyknięta uczelnia medyczna znajdująca się w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Medycyna to dość specyficzny kierunek studiów,bowiem by studiować medycynę trzeba już na samym wstępie konkurować z najlepszymi.

O tym, czy dany maturzysta dostanie się na wymarzone studia medyczne czasem decydują ułamki punktów, bowiem liczba chętnych jest o wiele większa niż liczba miejsc, którą oferują uczelnie medyczne w całym kraju, nie tylko te najlepsze.

Choć oczywistym jest, że wielkim prestiżem jest studiowanie na tej jedynej, najlepszej uczelni medycznej w całym kraju.

Wpływ na to, że dana uczelnia jest lepsza od innej uczelni medycznej ma wykwalifikowanie kadry profesorkiej, a także warunki, które pozwalają studentom bez problemów zdobywać wiedzę w ramach tak pięknej dziedziny nauki jaką jest medycyna.