Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa

Dla większości z nas, przez znaczną część roku zamkniętych w biurach, szkołach czy halach produkcyjnych, turystyka wywołuje przyjemne skojarzenie z okresem wakacji i wypoczynku. Rozważając pojęcie turystyki z takiego punktu widzenia, trudno jest sobie wyobrazić, że dla wielu osób podróżowanie jest wpisane w charakterystykę pracy. Wyjazdy, które motywują powody zawodowe, nazywamy turystyką biznesową.

Pojęcie to brzmi dość tajemniczo, jednak jeśli zaznajomimy się z jej przejawami, od razu łatwo zauważyć, że wszyscy już mieliśmy z nią do czynienia, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. W zakres turystyki biznesowej wchodzą przede wszystkim rozmaite podróże służbowe, które mają na celu podtrzymywanie kontaktów z klientami biznesowymi lub nabywanie potrzebnej do dalszej pracy wiedzy czy umiejętności. Całkiem przyjemnym przejawem turystyki biznesowej może być z punktu widzenia pracownika turystyka motywacyjna.

W jej myśl firmy mają organizować wyjazdy, podczas których osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie mają szansę odpocząć i nabrać odpowiedniej motywacji do dalszej pracy.